Copyright 2018 -  Žijeme pro Suchdol

Jsem rodilý Suchdolák, co chodil do místní mateřské školky i základní školy, co jezdil jako kluk na kole po místních ulicích a sportoval na místních hřištích. Suchdol je mým domovem a vždycky bude. S mojí manželkou, která žije také od malička na Suchdole, nyní společně vychováváme tři děti.

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále pokračoval studiem na pařížské Sorboně (evropské obchodní právo). Nyní pracuji jako advokát.

Chci na Suchdole věci změnit k lepšímu a rozhodl jsem se na tom podílet aktivně, a nikoliv pasivně takříkajíc "u piva". Ve sdružení Žijeme pro Suchdol bych chtěl spolu s ostatními členy prosadit zejména efektivnější a průhlednější hospodaření, získání více výhod pro občany Suchdola a realistický přistup v otázce Silničního okruhu kolem Prahy, a to především v oblasti informovanosti občanů, kterou považujeme za nedostatečnou či zkreslenou.

2. JUDr. Milan Listík, LL.M., M.JAE

advokát

Jmenuji se Martin Koubek - jsem rodilý Suchdolák, prožil jsem zde celé své dětství a chodil jak do mateřské, tak základní školy na Suchdole. Vystudoval jsem Vysokou Školu Ekonomickou a jsem spolumajitelem a spoluzakladatelem firmy Pyroterra s.r.o. se sídlem na Suchdole. Naše firma se věnuje tvorbě kulturních akcí a je světově známá v oblasti světelných a ohnivých show.

Naše základna a bydliště je právě na Suchdole - na místě, kde máme naše srdce a nám záleží na místě, kde žijeme a pracujeme. I proto jsem se rozhodl politicky podpořit sdružení nezávislých kandidátů - Žijeme pro Suchdol.

Ve své práci musím často přemýšlet nad inovacemi a jak je zapojit do budoucna. Věřím, že Suchdol má možnost mít před sebou krásnou budoucnost a chtěl bych pomoci, aby jí dosáhl.

S ostatními členy bychom chtěli vložit naše úsilí do lepšího a transparentního hospodaření Suchdola. Nyní potřebujeme Vaší podporu, abychom měli šanci jako jedni z Vás bojovat o změny k lepšímu.

7. Markéta Listíková, fotografka

8. MgA. Adéla Koubková, umělecká pedagožka a choreografka

9. Ing. Věra Šilhavá, CSc., finanční poradkyně

10. PhDr. Renáta Listíková, Dr., vysokoškolská pedagožka, Pedagogická fakulta UK

11. Karolína Šlechtová, administrativní pracovnice v bankovnictví

12. Andrea Martinková, studijní referentka

13. Monika Khasová, asistentka pedagoga

14. Ing. Magdaléna Koubková, OSVČ

15. Mgr. Jaroslav Mrázek, pěvec a pedagog

Jmenuji se Jan Zoubek a celý život žiji na Suchdole. Vystudoval jsem gymnázium Jana Palacha a od té doby aktivně podnikám v oboru finančnictví a výuky sebeobrany. Aktuálně jsem členem zastupitelstva MČ Praha - Suchdol, radním a dále starostou T.J. Sokol Suchdol - Sedlec.

Vzhledem k tomu, že můj prapraděda byl jedním ze zakladatelů místního sokola a obecně má moje rodina ke sportu velmi blízko, je mou dlouhodobou snahou zpestřit sportovní i kulturní vyžití pro děti a dospělé. Toto se prolíná jak v mém osobním, tak i profesním životě, jelikož na naší základní škole již 15 let vedu kroužek sebeobrany, zároveň jsem v místní sokolovně vybudoval školu bojového umění Wing Tsun a organizuji volnočasový festival pro děti - Suchdolské Alšoviny.

Protože se mi na Suchdole žije dobře a cítím se být součástí komunity, rozhodl jsem se proto "žít pro Suchdol". To znamená, že jsem se rozhodl být aktivním "kritikem" a před takřka 5-ti lety jsem skočil rovnýma nohama do politických vod. Být "politikem" není nic lehkého, jelikož se zároveň sami stáváte terčem kritiky, ale bez určitých obětí se nikdy nic kupředu neposune.

Jsem velice rád, že jsem našel další rodáky, kteří mají k Suchdolu tak blízko jako já a chtějí, aby se Suchdol rozvíjel a vzkvétal. Přál bych si, aby se na Suchdole stejně dobře jako nám, žilo i našim dětem a aby Suchdol byl moderní, ale zároveň komunitní městskou částí.

Z tohoto důvodu bych rád do podzimních voleb vkročil s nezávislým sdružením Žijeme pro Suchdol!

Z hnutí ANO jsem vystoupil 29.6.2018, tedy neprodleně po založení sdružení Žijeme pro Suchdol, žádost k nahlédnutí zde.

3. Bc. Martin Koubek

spolumajitel firmy Pyroterra s.r.o.

4. Ing. Denisa Kupsová

manažerka marketingu a provozu

5. Ing. Zbyněk Strnad

projektant v bankovnictví

Jmenuji se Denisa Kupsová. Od narození žiji na Suchdole, i můj manžel je rodilý suchdolák. Vyrostla jsem na Výhledech, kde stále žiji se svou rodinou a s manželem vychováváme 2 syny. Vystudovala jsem obor Marketingové a Mediální komunikace na Vysoké škole hotelové. Nyní jsem se vrátila po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání, kde pracuji na pozici manažer marketingu a provozu ve společnosti Worklounge Prague.

Suchdol je můj domov, místo kde jsem prožila celé své dětství, mládí, založila zde rodinu a mé děti budu jednou třeba zakládat tu svou. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že bych se ráda podílela na posunu Suchdola k lepšímu. Je potřeba řešit nedostatky, které vidím já i moji kolegové ve sdružení „ŽIJEME PRO SUCHDOL“ a rozvíjet Suchdol stejně, jako se rozvíjí většina městských částí. Ráda bych, aby se na Suchdole hezky žilo a naše i Vaše děti měly krásné dětství, senioři hezké stáří a všichni obyvatelé spokojený a perspektivní život. Myslím si, že k tomu je nutná správná komunikace mezi radnicí a obyvateli, včasné a adekvátní řešení problémů, větší informovanost všech obyvatel, efektivnější hospodaření a mnoho dalších oblastí, které by se daly zlepšit.

Pokud dostaneme šanci, chceme pro Suchdol mimo jiné širší prostor pro kulturu, propracovanější akce pro veřejnost, více programů pro seniory a efektivní využití dotací zejména na podporu kultury.

Budu moc ráda, když nám dáte šanci ukázat, že věci jdou dělat jinak a lépe.

Stejně jako mnozí kolegové jsem také rodilý Suchdolák. Absolvoval jsem suchdolskou ČZU, Technickou fakultu. Aktuálně pracuji jako analytik bezpečnostních bankovních systémů a kanálů internetového bankovnictví, kde se podílím na zlepšení zabezpečení financí a plateb klientů a zjednodušení používání aplikací, které klient využívá.

Rád bych přinesl do Suchdola to, čím přispívám i v práci. Jasná, transparentní pravidla a zdravý rozum při řešení výzev, které před námi stojí. Rád bych například otevřel kapitolu správné údržby a oprav komunikací, které spadají pod Suchdol a ne až ve chvíli, kdy vám ulice v dezolátním stavu vyplaví sklep.

Také bych rád otevřel smysluplný dialog s ŘSD, aby opravy které na jimi spravovaných komunikacích byly prováděny odborníky a ne záplatovači po jejichž aktu opravy je výmol v zimě i s ledem zasypán horkým asfaltem, takže je do roka opět na světě. Případně povrch silnice jako je Suchdolská, kdy i po opravě je jízda po ní jak na harmonice. Ucházím se o tento mandát nikoliv z pozice, abych jej peněžně zúročil, jak mnozí politici v naší zemi dělají, ale čistě ze zájmu o zlepšení a rozvoj našeho okolí pro suchdoláky.

Můj cíl je ohlédnout se po skončení mandátu za sebe a zjistit, že život na Suchdole se posunul na vyšší úroveň.

6. Doc. Ing. Helena Bínová, Ph.D.

vysokoškolská pedagožka, fakulta dopravní ČVUT

Jsem rodačka z Vysočiny a do Suchdola jsem se přistěhovala s rodinou v roce 1990.  Moje rodina se rozrostla o vnoučata, a pro mne je důležité, aby vyrůstaly v bezpečném, ohleduplném a inspirujícím prostředí.

 

Vystudovala jsem ČVUT v Praze, Fakultu stavební. Založila jsem, mimo jiné společnost, která se zabývala regionálním rozvojem malých obcí a regionů, takže znám velmi dobře komunální problematiku.

 

V době, kdy jsem se přistěhovala do Suchdola, nebyla ještě v převážné části splašková kanalizace, a jednotlivé nemovitosti byly napojeny na žumpy. Málokdo z obyvatel věřil, že bude kanalizace postavena, tehdejší starosta Suchdola, pan Václav Slabý však tento projekt podporoval, a tak jsem začala projektovat a projednávat, a nakonec vše dopadlo dobře, a Suchdol byl napojen na ČOV v Roztokách, a tím byl umožněn i jeho rozvoj. Proto vím, že všechny problémy jsou řešitelné, chce to však práci, snahu a dobrou vůli.

 

V roce 1991 jsem se aktivně zapojila do veřejného života v Suchdole a celou dobu, s výjimkou časově omezené přestávky působím jako členka Komise územního rozvoje a infrastruktury, kde se snažím uplatňovat svoje odborné znalosti ve prospěch suchdolských obyvatel.

 

Od roku 2009 působím na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní, od roku 2016 v pozici docenta v oboru Doprava. Intenzivně se zabývám dopravní problematikou, a proto vím, jak je v současné době dopravní situace na Suchdole složitá a nevyhovující, nicméně do budoucna řešitelná. Chtěla bych přispět právě k odstranění těchto problémů.

DEJTE NÁM ŠANCI! JSME JEDNI Z VÁS!

Bc. Martin Koubek         JUDr. Milan Listík                            Jan Zoubek         Ing. Denisa Kupsová         Ing. Zbyněk Strnad        

1. Jan Zoubek

zastupitel a radní MČ Praha - Suchdol