Copyright 2018 -  Žijeme pro Suchdol

Žijeme pro Suchdol - sdružení nezávislých kandidátů

Jsme sdružením nezávislých kandidátů, ale pravdou také je, že jsme hlavně Suchdoláky, kteří na Suchdole rádi žijí a chtějí krásný a prosperující Suchdol i pro své děti.

Jsme zcela novým subjektem na suchdolské politické scéně a nejsme propojeni s žádnou ze stávajících politických stran či jiným sdružením. Díky tomu můžeme náš program vystavět na tom, co bychom my sami rádi pro Suchdol udělali a co byste rádi změnili Vy - Suchdoláci - jelikož Váš názor je to, co nás zajímá!

Naší prioritou je zůstat nestrannými a být transparentní v komunikaci s Vámi i v komunikaci s orgány veřejné správy.

Děkujeme všem, kteří nás svým podpisem v peticích podpořili a my se tak můžeme ucházet o Vaše hlasy v komunálních volbách konajících se ve dnech 5.—6. 10. 2018!

Volby do zastupitelstva 5.—6. 10.2018

Jak správně volit v komunálních volbách - krok za krokem


Rádi bychom Vám sdělili základní informace o tom, jak správně postupovat při nadcházejících volbách do zastupitelstva naší Městské části Praha - Suchdol. Ne že bychom Vás chtěli jakkoliv poučovat, ale upřímně: komunální volby jsou systémem hlasování poněkud složitější než např. Volby do Poslanecké sněmovny, senátní volby nebo prezidentské volby.


Volební lístky dostanete dva - jeden pro komunální volby do zastupitelstva naší městské části, a druhý do zastupitelstva hl. města Prahy. Budou to dva relativně velké kusy papírů, na nichž budou všechny kandidující strany a sdružení (pro Prahu), resp. 3 nezávislá sdružení pro Městskou část Praha - Suchdol, a to v pořadí podle vylosovaných čísel, přičemž všichni jejich kandidáti sdružené budou uvedeni v tom pořadí, ve kterém je jednotlivá sdružení navrhla. Lístky by měl každý  občan s volebním právem dostat domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Kdyby tomu tak nebylo, není třeba zoufat, volební lístky budou k dispozici ve volební místnosti.


Každý volič disponuje přesně tolika hlasy, kolik se volí zastupitelů. V případě naší Městské části Praha-Suchdol volíme celkem 15 zastupitelů. Proto každý volič má možnost  udělit celkem až 15 “křížků” (POZOR, v komunálních volbách se “nekroužkuje”, ale “křížkuje”).


V komunálních volbách lze hlasovat celkem třemi způsoby:

 

1.  Velký křížek pro celé kandidující sdružení

 

Chce-li volič vybrat celou kandidátní listinu jediného sdružení, označí ji křížkem v záhlaví sloupce vybraného sdružení. Tímto způsobem dá volič právě jeden hlas každému z 15ti kandidátů daného sdružení.


POZOR: kdyby volič zakřížkoval dvě nebo více sdružení najednou, bude jeho hlasovací lístek zcela neplatný (tedy, jako by nevolil vůbec nikoho).

 

2.  Malé křížky pro jednotlivé kandidáty


Druhou možností je dávat pouze tzv. “malé křížky” a dát tak hlas jen konkrétním vybraným kandidátům, a to bez ohledu na jejich příslušnost k tomu či onomu sdružení. Dělá se to tak, že křížkem volič označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.


POZOR: Volič má maximálně 15 hlasů (viz výše). Když “zakřížkuje“ méně kandidátů, jeho hlas bude stejně platný, ale jeho celková síla bude slabší, neboť část svého hlasu nevyužije. Když naopak “zakřížkuje” více než 15 kandidátů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

 

3.  Zkombinovat velký křížek a malé křížky


Nejsložitějším způsobem je možnost hlasovat jak pro celou kandidátku, tak pro jednotlivé kandidáty z jiných sdružení. A to je klíčové. Nelze dávat malé křížky kandidátům ze sdružení, které volič označí “velkým křížkem”. Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ v funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a dále tolika kandidátům označeného sdružení, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.


V naší MČ Praha Suchdol by to mohlo fungovat takto: velkým křížkem označíte celou kandidátku našeho sdružení “ŽIJEME PRO SUCHDOL” (nebo jinou kandidátní listinu ze zbývajících sdružení), přičemž zároveň označíte “malým křížkem” 3 kandidáty ze zbývajících dvou kandidujících sdružení (nebo 3 kandidáty z našeho sdružení “ŽIJEME PRO SUCHDOL”). To by znamenalo, že hlas připadne 3 vybraným kandidátům (označeným třemi malými křížky) a prvním 12ti kandidátům našeho sdružení ŽIJEME PRO SUCHDOL, resp. Vámi vybraného jiného sdružení (neboť 15 - 3 = 12).


Ačkoliv se to může zdát složité, nic komplikovaného to není, zejména poté, co jste si právě přečetli, jak na to.


Jsme jedni z vás. Dejte nám šanci. Děkujeme.

 

 

DEJTE NÁM ŠANCI! JSME JEDNI Z VÁS!

Bc. Martin Koubek         JUDr. Milan Listík                            Jan Zoubek         Ing. Denisa Kupsová         Ing. Zbyněk Strnad        

Suchdolské Alšoviny 22. 9. 2018

Rádi bychom vás tímto pozvali na již tradiční suchdolskou akci “Suchdolské Alšoviny”, kterou pořádá náš kamarád a spolukandidát Jan Zoubek. 

Jsme rádi, že jsme letos mohli přiložit ruce k dílu i my a akci podpořit, jelikož rádi Žijeme pro Suchdol.

Takže vezměte svá dítka, své babičky a dědečky a přijďte se s námi pobavit 22.9. za suchdolskou sokolovnu.

Budeme se na vás těšit! :-)

 

 

Žijeme pro Suchdol - Pojďte s námi k volbám! :-)

 

JUDr. Milan Listík - pro otevřené jednání radnice a zlepšení informovanosti občanů Suchdola